زبان ها

  • English
  • فارسی

شانه فک

مشخصات قطعه
نام قطعهشانه فک
کد قطعه2-12
آنالیز قطعهDIN1.3401
شانه فک