زبان ها

  • English
  • فارسی

پیام مدیرعامل

ما متفاوت می اندیشیم مشتریان و ذینفعان عزیز و گرامی بسیار خرسندم که به عنوان مدیر عامل شرکت “استیل ریزان” در خدمت شما هستم. اندیشه، گفتار و عمل ما مبتنی بر ارایه محصولات و خدماتی است که نیازها، خواسته ها و الزامات مشتریان و سایر ذینفعان ما را سریع تر، بهتر و ارزان تر برآورده سازد .ما متفاوت می اندیشیم و مستمراً عملکردمان را در رابطه با ذینفعان خود و با توجه به ارتباط تنگاتنگ با آنان بازنگری کرده و بهبود می بخشیم.مدیران و کارکنان ما سرلوحه فعالیت های روزانه خود را خلق ارزش های پایدار برای همه ذینفعان قرار داده اند و امید من و همه همکارانم این است که بتوانیم با تکیه بر تجربیات ارزنده، دانش روز، سیستم های نوین مدیریتی و سرمایه های انسانی خود مانند همیشه سریع، با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب محصولات خود را به شما ارایه دهیم و در راستای جلب رضایت شما گام های استوارتری برداریم. از این رو دست همکاری همه جانبه به سوی شما عزیزان دراز می کنیم تا از پشتیبانی مستمر شما بهره مند شویم و با هم در راستای دستیابی به چشم انداز ترسیم شده حرکت کنیم

با تشکر
عبدالرضا فهیمی | مدیرعامل